中文 / English / Русский / Français / Español / اللغة العربية

Tính năng tuyệt vời của chúng tôi đến từ cao su chịu mài mòn tốt nhất!

Tại sao cao su Tân Hải chịu mài mòn?

Tri thức:Hàm lượng nguyên liệu thô của mủ cao su và độ dài của chuỗi phân tử cao su trong sản phẩm cao su quyết định tính năng chịu mài mòn của sản phẩm cao su, chỉ cần bảo trì hàm lượng cao của nguyên liệu thô cao su trong quá trình sản xuất, giảm phá hoại chuỗi phân tử, mới được nâng cao tính chịu mài mòn của cao su.

Công nghiệp cao su chịu mài mòn Tân Hải không nghừng nghiên cứu, đã nghiên cứu thành công kỹ thuật sản xuất cao su kiểu ướt"công thức nano chất lỏng, rắn hóa tần số cao nhiệt độ bình thường",đã phá vỡ sự lũng đoạn hơn 80 năm của công ty nước ngoài trong lĩnh vực cao su chịu mài mòn. Các chỉ tiêu tính năng của cao su chịu mài mòn đã đạt trình độ tiên tiến trên thế giới, chỉ số chịu mài mòn, cường độ toác và tính năng đàn hồi đã không có cao su nào có thể so sánh với cao su chịu mài mòn Tân Hải, đã trở thành"Vương cao su chịu mài mòn" thật!

Đồ so sánh công nghệ
  Công nghệ cao su truyền thống Công nghệ kiểu ướt Tân Hải
Mộc cao su

Thêm nhiệt nhiều lần, đặc tính cao su bị giảm rất nhiều

Không ngừng trộn mạnh, chuỗi phân tử cao su bị cắt và phá hoại, giảm tính đàn hồi

Chất phụ trợ rắn với mộc cao su rắn hỗn hợp không đều đặn, tính năng sản phẩm cao su không đều đặn

Lượng thêm vào chất phụ trợ lớn, tỷ trọng cao su thiên nhiệm bị giảm đi

Chất phụ trợ nano chất lỏng độc đáo với nước cao su thiên nhiên hỗn hợp đều đặn với hình thái chất lỏng dưới nhiệt độ bình thường, tránh với những bộ phận công nghệ phá hoại chuỗi phân tử như đông đặc và khô, đảm bảo tính năng tốt của cao su
Hấp chín Hấp chín nhiệt độ cao, chịu nhiệt không giống nhau, trình độ hấp chín không đều đặn, chênh lệch tính năng sản phẩm lớn
Hấp chín tần số cao nhiệt độ bình thường, nội ngoài đều đặn, tính năng ổn định

Ba ưu thế của cao su chịu mài mòn Tân Hải

Công nghệ kiểu ướt thật, đảm bảo đặc tính cao su

Đồ đường cong lượng phân tử

Trong công nghệ cao su truyền thống, mủ cao su thiên nhiên trước tiên phải thông qua đông đặc, khử nước, rửa, đúc tạo hạt, khô để giành được cao su tấm rắn, lại trong phân xưởng luyện cao su thông qua luyện bịt kín, luyện hỗn hợp mới được mộc cao su. Mộc cao su thông qua thêm nhiệt, cắt trộn, tính năng chịu mài mòn đã bị giảm xuống.

Tân Hải sử dụng công nghệ mộc cao su hỗn hợp chất lỏng nhiệt độ bình thường, tránh với trong quá trình sản xuất, phá hoại chuỗi phân tử cao su, đảm bảo tính năng chịu mài mòn thiên nhiên của cao su.

Thông qua đồ thị đường cong của lượng phân tử cao su, chúng tôi nhìn thấy:chuỗi phân tử cao su truyền thống bị phá hoại nghiêm trọng, hàm lượng của chuỗi phân tử dài rất ít, chỉ có phần lớn chuỗi phân tử tán nhỏ. Đường cong lượng phân tử của cao su chịu mài Tân Hải là rất tiếp gần phân tử cao su thiên nhiên, cũng bảo trì tính năng chịu mài mòn của phân tử cao su thiên nhiên.

Chất phụ trợ nano độc quyền, đảm bảo mủ cao su tốt nhất

Vấn đề trong quá trình sản xuất cao su truyền thống:hỗn hợp vật liệu đều đặn không thể đồng thời bảo trì chuỗi phân tử cao su thiên nhiên, để giải quyết vấn đề này, công nghiệp cao su Tân Hải không ngừng nghiên cứu và tham dò, cuối cùng nghiên cứu chế tạo chất phụ trợ cao su của mủ cao su thiên nhiên hỗn hợp đều đặn dưới nhiệt độ bình thường.

Kết quả thí nghiệm

Chất phụ trợ cao su Tân Hải sử dụng kỹ thuật nano tiên tiến, xử lý bề mặt vật liệu nano, kết hợp mủ cao su thiên nhiên càng vững chắc. Hỗn hợp mủ cao su thiên nhiên dưới môi trường chất lỏng, không những hỗn hợp đều đặn mà còn chất phụ trợ ít, đảm bảo tỷ lệ hàm lượng của cao su thiên nhiên.

Phối hợp chất đúc cấp nano, làm cho đông đắc thành mủ cao su dưới nhiệt độ bình thường, hoàn thành giải trừ thêm nhiệt truyền thống, đảm bảo chuỗi phân tử của vật liệu mộc cao su hoàn hảo. Thông qua thí nghiệm mài mòn tăng tốc, có thể chứng nhận cao su chịu mài mòn Tân Hải vượt qua cao su chịu mài khác trên tính năng chịu mài mòn.

Cao su chịu mài mòn Tân Hải 0,25mm kéo dài đến 800% rồi biến hình!
Cao su chịu mài mòn Tân Hải đàn hồi đến 80%!
Cường độ chống kéo của cao su chịu mài mòn Tân Hải đạt đến 26,6 MPa!

Hấp chín tần số cao nhiệt độ bình thường, tính năng chịu mài mòn tuyệt vời

Hấp chín là thêm chất hấp chín với lượng nhất định vào nửa thành phẩm của chế thành bằng cao su sống, dưới nhiệt độ nhất định hình thành "Cầu hấp chín" giữa phân tử hình dây, hình thành kết cấu kiểu máng, tăng cường đàn tính của cao su.

Đồ so sánh hấp chín cao su

Thêm nhiệt truyền thống rất khó đảm bảo mộc cao su chịu nhiệt đều đặn, nhất là sản phẩm kích thước lớn,
chịu nhiệt bên ngoài vượt qua bên nội, gây ra cao su bên ngoài"quá hấp chín",
cao su bên nội"thiếu hấp chín".Hấp chín không đều đặn, ảnh hưởng đến tính năng chỉnh thể của sản phẩm cao su.

Hấp chín tần số cao nhiệt độ bình thường Tân Hải,Sử dụng kỹ thuật thêm nhiệt cảm ứng tần số cao, làm cho bên nội ngoài của cao su
chịu nhiệt cùng một lúc, hấp chín cùng một lúc.Khống những thu ngắn thời gian hấp chín, mà còn chất lượng hấp chín
càng đều đặn, hiệu quả chịu mài mòn càng tốt.

Bảng kiểm tra con số cao su

Loại cao su

Cao su XH35

Cao su tiêu chuẩn quốc gia

Cao su nhãn hiệu nổi tiếng quốc tế

Màu cao su

ĐỏVàng

Đen

Đỏ

Thông số kỹ thuật

Tiêu chuẩn kiểm tra

Thiên nhiên

Thiên nhiên

Thiên nhiên

Độ cứng LX-A

GB/T 6031-1998

35

65

38

Sức bền kéo dài Mpa

GB/T 528-1998

22

26.52

23.3

Tỷ lệ kéo dài tán nhỏ %

GB/T 6031-1998

866

426.8

728

Bứt biến hình vĩnh viễn %

GB/T 528-1998

4

28

8

Sức bền toác N/mm

GB/T 529-1998

81.34

164.32

70.44

Tính đàn hồi %

GB/T 1681-1991

74

45

74

Tỷ trọng g/cm3

 

0.95

1.1272

0.97

Chỉ số chịu mài mòn %

GB/T 9867-1988

219

10.8

100

Sản phẩm chịu mài mòn

Cao su chịu mài mòn "vừa ý",thiết bị sản phẩm"hoàn hảo"

Tập đoàn Tân Hải nhờ vào hơn mấy chục năm kinh nghiệm sản xuất khoáng sản mỏ, kết hợp cao su chịu mài mòn với máy móc thiết bị hoàn hảo, đã khai phát nhiều thiết bị chịu mài mòn và hiệu suất cao.

Thiết bị chịu mài mòn Tân Hải theo môi trường áp dụng thực tế, cắt đặt lớp giấy cao su chịu mài mòn với model khác nhau, làm cho thiết bị trong các bộ phận mài mòn chịu sử dụng. Phần lớn thực tiễn đã chứng minh, thiết bị chịu mài mòn Tân Hải không những nâng cao sản lượng khoáng sản mỏ, mà còn tiết kiệm giá thành kinh doanh!